למידה מתנועת החיים – הפוטנציאל לשנות. סדנת העמקה

יש רגעים בחיים שבהם אנחנו מרגישים פוטנציאל אמיתי לשנות, להתמיר את דרך ההסתכלות שלנו על החיים, על חינוך, על למידה.

לרעיונות הפילוסופיים של פרופ' יוג'ין ג'נדלין שעומדים בבסיס הגישה שפיתחתי: למידה מתנועת החיים, יש את הפוטנציאל הזה.

  • הפוטנציאל לראות בבהירות סוגיות ואתגרים בלמידה, בהוראה, בליווי תהליכים עם ילדים.
  • הפוטנציאל לחבר מחדש את הלמידה עם תנועת החיים של הילד
  • הפוטנציאל לאפשר לילדים לנוע בלמידה ממקורות פנימיים
  • הפוטנציאל ליצור סביבת למידה שבה הילדים יתלהבו, יהיו חיוניים ויחושו משמעות בתהליך הלמידה.

בואו נפעל יחד למימוש הפוטנציאל הזה בסדנת עומק שתתבסס על הרעיונות של גישת "למידה מתנועת החיים", על עיבוד וניתוח של דוגמאות אותנטיות ממצבי למידה, וכלים יישומיים למימוש עם ילדים.

פרטי הסדנה:

למי מיועדת הסדנה?

לאנשי חינוך

משך הסדנה:

6 מפגשים בני 3 שעות כל אחד