איך אני כרגע?

התבוננו בדימויים הבאים של אטיות ומהירות.

בחרו בדימוי אחד שמייצג אתכם או מתחבר אליכם כרגע, ובדימוי אחר שממש לא.

שוחחו יחד על הבחירות שלכם, הסבירו והעמיקו מעט בהן.