האטה בחינוך במרחב שלכם

בחרו מרחב זמן/מקום/עשיה שיש לכם סמכות, מסוגלות ורצון להאט בו בעבודת החינוך שלכם.

נסו לתאר אותו לחברי/ות הקבוצה.

איך אתם חושבים שאפשר להאט בו? בהקשר לאילו עקרונות? מה מעכב? מה יעזור לעשות את השינוי?

slow education principles
עקרונות האטה בחינוך – פיתוח וגיבוש קהילת האטה בחינוך, איור שרית עציץ